Giới thiệu Google Link Disavow Tool  Google disavow links Như các bạn đã biết google đưa ra thuật toán goolge Penguin  vào ngày 22 tháng 5 năm 2013, thuật toán này sẽ trừng trị những website có backlink trỏ về không được tự nhiên và số lượng link trỏ về một cách nhanh chóng với số lượng...